warning
İlan yayından kaldırılmıştır

Muhasebe Müdür Yardımcısı

Asmar Holding

İstanbul(Avr.)

İş Yerinde

İş Yerinde

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

261 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

261 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Holding bünyemizde görevlendirilecek "Muhasebe Müdür Yardımcısı" arayışımız bulunmaktadır.

İŞ TANIMI

 • Mali konularda yönetim ile hedefler belirlemek, belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetlerle ilgili aylık-yıllık faaliyet planları yapmak ve gerçekleşmesini kontrol etmek,
 • Satın Alma ve ilgili departmanlar ile birlikte stok hareket ve maliyet takibi yapmak,
 • Yıllık ve/veya aylık bazda mali tablolar hazırlamak, üst yönetime sunmak, öneriler geliştirmek,
 • İş yeri kuralları ve düzenin sağlanması gibi politika ve prosedürleri oluşturmak, bunlara uyumu takip etmek,
 • Depoların yönetilmesi ara ve dönem sonu stok sayılarının kontrol edilmesi, stok sayım tutanaklarının değerlendirilmesinin yapılması,
 • Tekdüzen Hesap planında zamana bağlı olarak ihtiyaç duyulan değişiklikleri, belirlenen esas ve usullere uygun şekilde gerçekleştirmek ve kurum bünyesindeki diğer tüm birimlerin değişiklikten haberdar olmasını sağlayarak kontrolünü yapmak.
 • Kuruma ait mevzuat gereği yapılması gereken tüm vergi ve diğer beyannamelerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak hazırlanması ve yetkili mercilere bildirilmesini sağlamak,   
 • Şirket muhasebe operasyonlarının, tabi olunan mevzuatlara ve yönetim beklentilerine uygun şekilde, mali kayıtların oluşturulma hızı, doğruluğu, tutarlılığı ve güncelliği prensiplerinden ödün vermeden şirketin politika ve prosedürlerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerinin geliştirilmesini sağlamak, etkinlik ve verimliliği arttıracak uygun kurumsal yönetim modeli oluşturmak.
 • Güncel yasalar ve mevzuat doğrultusunda, tek düzen hesap planına uygun tüm mali kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve raporlamak, Mali mevzuattaki tüm düzenlemeleri şirket profiline uyarlamak, yönlendirmek ve uygulamayı denetlemek
 • Şirket mali dönem açılış ve kapanışlarının yönetilmesi ve şirket içerisinde koordinasyonu sağlanmak,
 • İlgili Bakanlıklar, SGK, Vergi Daireleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ile bankalar gibi tüm resmî kurumlar nezdinde mali konular dahilinde yapılması gereken tüm işlemleri yapmak, yaptırmak, yapılmasını takip ve kontrol etmek,
 • Şirketin muhasebe kayıtlarını resmî prosedürler dahilinde itinalı bir şekilde tutulmasını sağlamak, kontrolünü yapmak,
 • Plan ve bütçede meydana gelen sapmaları dönemler itibariyle izlenmesi, nedenleri ile sonuçlarının rapor edilmesini sağlayarak, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak,                                                     
 • Şirkete gelen fatura, irsaliye vb. evrakların mali mevzuat hükümleri ve kurumun iç işleyişi doğrultusunda kontrolü, stokla entegre olarak kayıtlarının oluşturulması, cari hesaplarının takibi ve ödemelerin doğru ve zamanında yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak,     
 • Vergi iadeleri, KDV iadeleri gibi GEKSİS eksikliklerinin raporlanarak gereksinimleri ve yazışmaları koordine ve takip etmek,
 • Dönem sonu kapanış ve dönem başı açılış işlemlerinin kontrollerinin yapılması, bilanço ve gelir tablosu değerlendirmesinin yapılması,
 • İç denetleme, bağımsız denetleme ve şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak bağlı olduğu üst kurullarca talep edilen mali tabloların ve raporların dönemsel olarak hazırlatmak ve kontrolünü sağlamak,  tam tasdik ve diğer kurum incelemelerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve raporlanmasını sağlamak,

 

GENEl NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden tercihen yüksek lisans mezunu
 • Alanında en az 7 yıl yöneticilik tecrübesi bulunan,
 • Maliyet yönetimi konusunda tecrübeli,
 • MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen,
 • SMMM belgesi sahibi
 • Disiplinli çalışan çok yönlü iş yönetme kabiliyeti gelişmiş olan.


Aday Kriterleri

En az 7 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

Muhasebe Müdür Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Müdür Yardımcısı Muhasebe Müdür Yardımcısı Maaşları Muhasebe Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur? Muhasebe Müdür Yardımcısı Nedir? Muhasebe Müdür Yardımcısı İş İlanları

Holding / Şirketler Grubu

Hakkımızda

ASMAR HOLDİNG2007 yılında Tacettin Aslan tarafından kurulan; denizcilik, lojistik, inşaat, gayrimenkul, demir çelik, gıda ve turizm sektörlerinde işti

Şirket Sayfasına Git

Muhasebe Müdür Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Müdür Yardımcısı Muhasebe Müdür Yardımcısı Maaşları Muhasebe Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur? Muhasebe Müdür Yardımcısı Nedir? Muhasebe Müdür Yardımcısı İş İlanları